RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Ruda Śląska, dn. 09.09.2015 r.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa Składnika Numer inwentażowy Ilość Data zakupu Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa
1 Komputer BHM PC + monitor I-A/013-491B/39 1 05.09.2006 Przestarzały technologicznie Administracja CKPiDZ 2135,93 zł
2 Komputer + monitor I-A/013-491B/81 1 03.03.2006 Przestarzały technologicznie Administracja CKPiDZ 6225,00 zł
3 Komputer I-A/013-491B/83 1 25.04.2007 Przestarzały technologicznie Administracja CKPiDZ 1248,63 zł
4 Monitor I-A/013-491B/90 1 25.04.2007 Uszkodzony Administracja CKPiDZ 525,55 zł
5 Oprogramowanie Wirtualna Kuchnia   1 19.12.2005 Oprogramowanie przestarzałe - niewykorzystywane Pracownia internetowa 3500,00 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKPiDZ lub przełać na adres

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą
  • ceny za poszczególne składniki majatku ruchomego


Opublikował: Łukasz Ocipka
Publikacja dnia: 09.09.2015
Podpisał: Łukasz Ocipka
Dokument z dnia: 09.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 684