RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Ruda Śląska, dn. 13.01.2016 r.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa Składnika Numer inwentażowy Ilość Data zakupu Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa
1 Komputer przenośny ASUS F2HF XPH 15" I-A/013-491B/38 1 11.04.2007 Przestarzały technologicznie Administracja CKPiDZ 2377,05
2 Drukarka Ewidencja ilościowa - Administracja 1   Uszkodzony Pickup Roller oraz Separation Pad Administracja CKPiDZ  

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKPiDZ lub przełać na adres

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą
  • ceny za poszczególne składniki majatku ruchomego


Opublikował: Łukasz Ocipka
Publikacja dnia: 13.01.2016
Podpisał: Łukasz Ocipka
Dokument z dnia: 13.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 525