Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej działa jako jednostka budżetowa Miasta Ruda Śląska. Placówka jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu miasta, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 31.12.2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 31.12.2018 r. Korekta 08.05.2019 r.

Informacja dodatkowa - 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa - 31.12.2018 r. Korekta 08.05.2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - 31.12.2018 r.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - 31.12.2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2018 r.