CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. dyżur pełni Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie 16 - 17.01.2019 r.
czytaj więcej


Zachęcamy do lektury artykułu Wiadomości Rudzkich na temat CKPiDZ
czytaj więcej


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Rada Pedagogiczna CKPiDZ ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019. czytaj więcej


Strategia Rozwoju Miasta
Wiosną 2017 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją strategii. Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Można je wypełniać do 30 września 2017 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tej informacji.


Reforma Edukacji - najwarzniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi
CKPiDZ zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reformy edukacji dostępnymi pod adresem reformaedukacji.men.gov.pl oraz w broszurze informacyjnej.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Rada Pedagogiczna CKPiDZ ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. czytaj więcej


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Rada Pedagogiczna CKPiDZ ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016. czytaj więcej


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Rada Pedagogiczna CKPiDZ ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015. czytaj więcej


Urząd Miasta Ruda Śląska - Młodzieżowe obchody dnia flagi
Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zaprasza do wzięcia udziału w imprezach przygotowanych przez Młodzieżową Radę Miasta z okazji obchodów Dnia Flagi. czytaj więcej