CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze daty w historii
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

7 marca do
27 września 2014
Zrealizowanie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.), w kwalifikacji: M.44 organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (w ramach zawodu: technik mechanik 311504).
19 września 2014 Rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.), w kwalifikacji: E.07 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (w ramach zawodów: elektryk 741103, elektromechanik 741201 i technik elektryk 311303).
5 września 2014 Rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.), w kwalifikacji: A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich (w ramach zawodów: fryzjer 514101 i technik usług fryzjerskich 514105).
1 do
12 lipca 2014
Przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, betoniarz-zbrojarz, malarz-tapeciarz, elektryk.
1 do
2 października 2014
Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w kwalifikacji: E.07 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (w ramach zawodu elektryk 741103).
4 do
5 lipca 2014
Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach: M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających (w ramach zawodu operator obrabiarek skrawających 722307), i T.06 sporządzenie potraw i napojów (w ramach zawodu kucharz 512001).
16 czerwca 2014 Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach: M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających (w ramach zawodu operator obrabiarek skrawających 722307), i T.06 sporządzenie potraw i napojów (w ramach zawodu kucharz 512001).
26 do
31 maja 2014
Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w kwalifikacjach: B.05 montaż systemów suchej zabudowy (w ramach zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905), E.07 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (w ramach zawodu elektryk 741103).
1 marca 2013 do
22 lutego 2014
Zrealizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.), w kwalifikacjach: M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających (w ramach zawodów: operator obrabiarek skrawających 722307 i technik mechanik 311504), i T.06 sporządzenie potraw i napojów (w ramach zawodów: kucharz 512001 i technik żywienia i usług gastronomicznych 343404).
1 do
11 lipca 2013
Przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, elektryk.
2 do
16 lipca 2012
Przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, betoniarz-zbrojarz, murarz, elektryk, ślusarz.
28 czerwca do
13 lipca 2011
Przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, betoniarz-zbrojarz, murarz, elektryk, ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
29 czerwca do
9 lipca 2010
Przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, betoniarz-zbrojarz, murarz, elektryk, ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
3 czerwca do
11 lipca 2009
Przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, kucharz małej gastronomii, fryzjer, betoniarz-zbrojarz, murarz, monter - elektronik, ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
1 września 2008 Uchwałą Nr 535/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2008 r. w sprawie Aktu Założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, została podjęta decyzja o powołaniu z dniem 1 września 2008r. Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i połączenia z tym dniem Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Najważniejsze daty w historii Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej

24 czerwca do
7 lipca 2008
Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, elektryk, monter-elektronik, fryzjer.
27 czerwca do
10 lipca 2007
Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, monter - elektronik, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik - monter maszyn i urządzeń, fryzjer.
19 stycznia 2007 Otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego TOYOTA
27 czerwca do
15 lipca 2006
Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, monter - elektronik, kucharz malej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik - monter maszyn i urządzeń, fryzjer
1 września 2005 Otwarcie pracowni fryzjersko-kosmetycznych
24 czerwca do
12 lipca 2005
Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, elektryk, monter - elektronik, kucharz malej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz
7 do
13 czerwca 2001
Egzaminy z nauki zawodu dla klas Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: ślusarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, stolarz
1 marca 2005 Egzamin z nauki zawodu dla klasy Liceum Zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
26 czerwca do
3 lipca 2004
Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodzie sprzedawca
21 do
24 czerwca 2004
Egzaminy z nauki zawodu dla klas zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, stolarz
3 czerwca 2004 Egzamin z nauki zawodu dla klasy Liceum Zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
9 do
13 czerwca 2003
Egzaminy z nauki zawodu dla klas Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: ślusarz, elektryk, monter - elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, operator obrabiarek skrawających, stolarz
9 do
10 czerwca 2003
Egzaminy z nauki zawodu dla klas Liceum Zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i mechanik obróbki skrawaniem
10 do
14 czerwca 2002
Egzaminy z nauki zawodu dla klas Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: ślusarz, elektryk, monter - elektronik, mechanik - monter maszyn i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, operator obrabiarek skrawających, stolarz
19 do
23 kwietnia 2002
Egzaminy z nauki zawodu dla klas Liceum Zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i mechanik obróbki skrawaniem
19 do
24 kwietnia 2001
Egzaminy z nauki zawodu dla klas Liceum Zawodowego w zawodzie mechanik naprawy maszyn i urządzeń
2 stycznia 2001 Rozpoczęcie działalności CENTRUM KSZTALCENIOA PRAKTYCZNEGO w Rudzie Śląskiej na bazie zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych - warsztatów szkolnych:
  • Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
  • Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych
  • Zespołu Szkół Zawodowych im. Jadwigi Markowej
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kochłowicach
  • Bloku żywieniowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
20 grudnia 2000 Konkurs na dyrektora CKP - powierzenie stanowiska Panu mgr inż. Janowi Lomania
5 października 2000 Przyjęcie Uchwały Nr 420/XXX/2000 przez Radę Miejską w Rudzie Śląskiej w sprawie aktu założycielskiego, nadania statutu oraz określenia formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO w Rudzie Śląskiej.