CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Ruda Śląska, dn. 09.09.2015 r.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa Składnika Numer inwentażowy Ilość Data zakupu Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa
1 Komputer V-0/013-491B/67 1 03.03.2006 Uszkodzony 0.5 Sekretariat 6225,00 zł
2 Czytnik diodowy PULSAR MS6220 V-0/013-808Z/19 1 14.04.2004 Uszkodzony 0.3 Pracownia sprzedawców 450,00 zł
3 Dioder   1 30.06.2006 Uszkodzony 0.3 Pracownia sprzedawców  
4 Czytnik diodowy ELT 1125KB   1 14.04.2004 Przestarzały technologicznie 0.3 Pracownia sprzedawców  
5 Czytnik diodowy ELT 1125KB   1 14.04.2004 Przestarzały technologicznie 0.3 Pracownia sprzedawców  
6 Czytnik diodowy ELT 1125KB   1 14.04.2004 Przestarzały technologicznie 0.3 Pracownia sprzedawców  
7 Czytnik diodowy ELT 1125KB   1 14.04.2004 Przestarzały technologicznie 0.3 Pracownia sprzedawców  
8 Czytnik diodowy ELT 1125KB   1 14.04.2004 Przestarzały technologicznie 0.3 Pracownia sprzedawców  
9 Czytnik diodowy ELT 1125KB   1 14.04.2004 Przestarzały technologicznie 0.3 Pracownia sprzedawców  
10 Kabel USB   1 20.08.2013 Uszkodzony 0.3 Pracownia sprzedawców  

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKPiDZ lub przełać na adres

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą
  • ceny za poszczególne składniki majatku ruchomego