CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Ruda Śląska, dn. 12.09.2016 r.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa Składnika Numer inwentażowy Ilość Data zakupu Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa
1 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/35 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,68
2 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/36 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,72
3 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/37 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,72
4 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/38 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,72
5 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/39 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,72
6 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/40 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,72
7 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/41 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,72
8 Szafa ogólna ubraniowa - 2 segmenty III-S/013-808M/42 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 1045,72
9 Szafa metalowa ubraniowa 610/500/1800 III-S/013-808M/44 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 479,63
10 Szafa metalowa ubraniowa 610/500/1800 III-S/013-808M/45 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 479,63
11 Szafa metalowa ubraniowa 610/500/1800 III-S/013-808M/46 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 479,63
12 Szafa metalowa ubraniowa 610/500/1800 III-S/013-808M/47 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 479,61
13 Szafa ubraniowa III-S/013-808M/48 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 375,30
14 Szafa ubraniowa III-S/013-808M/49 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 375,30
15 Szafa ubraniowa III-S/013-808M/50 1 01.01.2011 Uszkodzona Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 375,30

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKPiDZ lub przełać na adres

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą
  • ceny za poszczególne składniki majatku ruchomego