CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Ruda Śląska, dn. 13.05.2014 r.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zuzyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa Składnika Numer inwentażowy Ilość Data zakupu Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa
1 Piekarnik elektryczny dwukomorowy II-G/011-578SK/8 1 01.01.2011 Uszkodzony Pomieszczenie cukiernicze Warsztat szkoleniowy nr 2, Gliniana 2 5721,00 zł
2 Waga uchylna z odważnikami II-G/013-808S/3 1 01.01.2011 Uszkodzona Pomieszczenie cukiernicze Warsztat szkoleniowy nr 2, Gliniana 2 477,20 zł
3 Waga uchylna z odważnikami II-G/013-808S/4-5 2 01.01.2011 Uszkodzona Kuchnia właściwa, Pomieszczenie cukiernicze Warsztat szkoleniowy nr 2, Gliniana 2 477,21 zł
4 Magnetowid III-G/013-629E/1 1 01.01.2011 Uszkodzony Sala instruktażowa, Wasztat szkoleniowy nr 2, Gliniana 2 419,90 zł
5 Szafa biurowa III-G/013-808M/36 1 01.01.2011 Uszkodzona Biuro warsztatu, Warsztat szkoleniowy nr 2, Gliniana 2 350,50 zł
6 Monitor Samatron II-G/013-491B/3 1 01.01.2011 Uszkodzony Biuro warsztatu, Warsztat szkoleniowy nr 2, Gliniana 2 435,00 zł
7 Zamrażarka skrzyniowa III-S/013-578SK/2 1 01.01.2011 Uszkodzona Chłodnie, Warsztat szkoleniowy nr 2, Oświęcimska 90 2640,00 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKPiDZ lub przełać na adres

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą
  • ceny za poszczególne składniki majatku ruchomego