CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Ruda Śląska, dn. 10.01.2018 r.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa Składnika Numer inwentażowy Ilość Rok produkcji Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa [PLN]
1 Tokarka produkcyjna TPC 40/1000 I-M/011-410M/3 1 1965 Obrabiarka niesprawna, zdekompletowana, nie posiada wielu części, elementów i podzespołów. Brak DTR. Elementy pozostałe: korpus wrzeciennika, łoże, podstawa, korpus suportu. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 800
2 Tokarka uniwersalna TUM 25/500 I-M/011-410M/4 1 1967 Obrabiarka niesprawna. Brak sprzęgła lub sprzęgło niesprawne, zużyte łożyska wrzeciona, brak pompy oleju, brak układu chłodzenia. Braki w instalacji elektrycznej (np. styczniki). Silnik elektryczny zabudowany. Brak DTR. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 1200
3 Tokarka uniwersalna TUM 25/500 I-M/011-410M/5 1 1976 Obrabiarka niesprawna. Brak sprzęgła lub sprzęgło niesprawne, zużyte łożyska wrzeciona, brak pompy oleju, brak układu chłodzenia. Braki w instalacji elektrycznej (np. styczniki). Silnik elektryczny zabudowany. Brak DTR. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 1200
4 Tokarka uniwersalna TUM 25/800 I-M/011-410M/6 1 Brak, prawdopodobne lata 60, 70 Obrabiarka sprawna, bardzo głośna praca, luzy na łożyskach wrzeciona, luzy na suporcie wzdłużnym i poprzecznym, brak układu chłodzenia. Wyrobione łoże. Obrabiarka wymaga remontu kapitalnego. Brak DTR. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 1600
5 Frezarka pozioma FW 250x1000 I-M/011-412M/2 1 1971 Obrabiarka sprawna, brak posuwów mechanicznych, brak płynnej regulacji obrotów wrzeciona, brak układu chłodzenia, instalacja elektryczna wymagająca modernizacji. Brak osłony śruby napędu wzdłużnego stołu. Obrabiarka wymaga remontu kapitalnego. Dokumentacja DTR - częściowa. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 2000
6 Frezarka pionowa FYN50N (NC) I-M/011-412M/4 1 1985 Obrabiarka sprawna, układ hydrauliczny sprawny, układ mechaniczny sprawny, układ chłodzenia sprawny, sterowanie NC sprawne, układ elektryczny wymaga modernizacji, układ sterowania NC wymaga modernizacji. Obrabiarka wyposażona jest w stare sterowanie NC NUMERIK CNC H646. Dokumentacja DTR oraz programowania. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 15000
7 Szlifierka do noży SAR I-M/013-415M/2 1 1964 Szlifierka sprawna, brak układ chłodzenia, głośna praca, brak jednej osłony. Brak DTR. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 1500
8 Wiertarka kolumnowa WEK30 I-M/013-411M/2 1 1963 Wiertarka sprawna, brak posuwu mechanicznego, brak układu chłodzenia, głośna praca, luzy wrzeciona. Wymaga remontu mechanicznego i elektrycznego. Brak DTR. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 1000

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKPiDZ lub przełać na adres

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą
  • ceny za poszczególne składniki majatku ruchomego

1. Tokarka produkcyjna TPC 40/1000

2. Tokarka uniwersalna TUM 25/500

3. Tokarka uniwersalna TUM 25/500

4. Tokarka uniwersalna TUM 25/800

5. Frezarka pozioma FW 250x1000

6. Frezarka pionowa FYN50N (NC)
7. Szlifierka do noży SAR

8. Wiertarka kolumnowa WEK30