CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zajmuje się przede wszystkim:
 • zagadnieniami adaptacji zawodowej
 • dostosowaniem zawodowym
 • problemami związanymi z wykonywaniem zadań zawodowych
 • problemami związanymi z realizacją zajęć praktycznych
Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK: 10.00 - 14.00
WTOREK: 09.00 - 13.30
ŚRODA: 09.00 - 13.00
CZWARTEK: 10.30 - 15.00
PIĄTEK: 09.00 - 12.00

Terminy spotkania można ustalić:
 • osobiście - Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
 • telefonicznie (przez sekretariat CKPiDZ), tel (032) 340-49-18
 • lub kontaktujac się za pośrednictwiem poczty elektronicznej, pisząc na adres: pedagog@ckprsl.pl
Przydatne adresy, numery telefonów instytucji pomocowych i wsparcia
 • Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
  Ruda Śląska ul. Plebiscytowa 12
  tel. 032 2409007
  http://biuletyn.abip.pl/opdir-r-sl
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  Ruda Śląska ul. Chrobrego 6
  tel. 032 2487306
  http://ppprudaslaska.pl/
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"
  tel. 22/823 96 64
  http://www.niebieskalinia.pl
 • Telefon Zaufania HIV/AIDS
  tel. 801 888 448
  http://www.aids.gov.pl
 • Poradnictwo z zakresu narkomanii
  Informacja i wsparcie dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
  tel. 508 359 438, (32) 344 03 00 wew. 320,374
  http://www.mops.rsl.pl