CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY W ZAWODZIE ŚLUSARZ

Uczniowie gimnazjum chcący podjąć naukę w formie przysposobienia do pracy w zawodzie ślusarz podejmują naukę w szkołach prowadzących klasy przysposabiających do pracy. Informacji o konkretnych szkołach udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska. Szkołami wyznaczonymi do prowadzenia klas przysposabiających do pracy na terenie Rudy Śląskiej są:

  1. Gimnazjum Nr 4 w Rudzie Śląskiej 41-710; przy ul. Orzegowskiej 25
  2. Gimnazjum Nr 6 w Rudzie Śląskiej; przy ul. Gwareckiej 2

Dla uczniów wymienionych szkół Centrum Kształcenia Praktycznego zapewnia odbywanie zajęć praktycznych w okresie kształcenia:

  1. I klasa - 6 godzin tygodniowo (jeden dzień)
  2. II klasa - 6 godzin tygodniowo (jeden dzień)
  3. III klasa - 6 godzin tygodniowo (jeden dzień)

Zajęcia odbywać się będą w

  1. Warsztacie Nr 1 CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Hallera 6,
  2. Warsztacie Nr 3 CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Tunkla 147.

Autorski plan nauczania: pobierz