CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Uczniowie chcący uczyć się zajęć praktycznych w CKPiDZ w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej podejmują naukę w następujących szkołach na terenie Rudy Śląskiej:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej 10

Dla uczniów wymienionych szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zapewnia odbywanie zajęć praktycznych w okresie kształcenia:

  1. II klasa - 6 godzin tygodniowo (jeden dzień)

Zajęcia odbywać się będą w:

  1. Warsztacie Nr 1 CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Hallera 6,
  2. Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CKPiDZ w rudzie Śląskiej 9 przy ul. Planty Kowalskiego 3.

Szczegółowy plan nauczania

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie