CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
KUCHARZ

Uczniowie chcący uczyć się zajęć praktycznych w CKPiDZ w zawodzie kucharz podejmują naukę w następujących szkołach na terenie Rudy Śląskiej:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej 41-709; przy ul. Glinianej 2
  • tel: 322444900; 322444589
  • Email: sekretariat@zsp2.eu
  • www.zsp2.eu
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej 41-700; przy ul. Bujoczka 2

Dla uczniów wymienionych szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zapewnia odbywanie zajęć praktycznych w okresie kształcenia:

 1. I klasa - 6 godzin tygodniowo (jeden dzień)
 2. II klasa - 12 godzin tygodniowo (dwa dni)
 3. III klasa - 12 godzin tygodniowo (dwa dni)

Zajęcia odbywać się będą w:

 1. Rudzie Śląskiej 11 przy ul. Glinianej 2 (w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2),
 2. Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Oświęcimskiej 90 (w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3)

Szczegółowy plan nauczania

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie