CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Nasza oferta edukacyjna turnusów z przedmiotów zawodowych obejmuje następujące zawody:
 • Betoniarz-zbrojarz 711402
 • Blacharz samochodowy 721306
 • Cukiernik 751201
 • Dekarz 712101
 • Drukarz 732201
 • Elektromechanik 741201
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 • Elektronik 742117
 • Elektryk 741103
 • Fryzjer 514101
 • Kierowca mechanik 832201
 • Kominiarz 713303
 • Kowal 722101
 • Krawiec 753105
 • Kucharz 512001
 • Lakiernik 713201
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 • Mechanik motocyklowy 723107
 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 • Monter-elektronik 742102
 • Murarz-tynkarz 711204
 • Ogrodnik 611303
 • Operator obrabiarek skrawających 722307
 • Piekarz 751204
 • Sprzedawca 522301
 • Stolarz 752205
 • Ślusarz 722204
 • Tapicer 753402
 • Wędliniarz 751107

Turnus z przedmiotów zawodowych trwa 4 tygodnie i obejmuje 136 godzin lekcyjnych. W grupach do 5 osób prowadzimy konsultacje, obejmujące 30 godzin lekcyjnych. W zależności od potrzeb i zainteresowań szkół poszerzamy naszą ofertę edukacyjną.

Zgłoszenia uczniów na nowy rok szkolny przyjmujemy z wyszczególnieniem zawodów i podaniem ilości uczniów:
 • do 15 kwietnia z klas najwyższych (II i III)
 • do końca czerwca (z wszystkich klas)
 • ostatecznie do końca sierpnia
Uczniowie niżej wymienionych szkół uczą się przedmiotów zawodowych w CKPiDZ:
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej

 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej
  • 41-709 Ruda Śląśka, ul. Lwa Tołstoja 13
  • tel. (32) 242-16-28
  • http://tolstoj.eu
  • e-mail: tolstoj4@gmail.com

 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej
  • 41-700 Ruda Śląśka, ul. Bujoczka 2
  • tel. (32) 243-12-24
  • http://www.zsp7.pl
  • e-mail: zsp7@zsp7.pl

 4. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach
  • 41-600 Świętochłowice, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
  • tel. (32) 770-00-60
  • http://zseu.com.pl
  • e-mail: zspswiet@wp.pl

 6. Zespół Szkół Specjalnych w Świętochłowicach
  • 41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 13
  • tel. (32) 245-27-94
  • http://zssp.edupage.org
  • e-mail: zesp-ss4@oswiata.org.pl

 7. Zespół Szkół w Radzionkowie

 8. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu

 9. Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie

 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

 12. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
  • 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 6
  • tel. (32) 285-25-37
  • http://www.wzstg.pl
  • e-mail: sekretariat@wzstg.pl

 13. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

 14. Zespół Szkół w Pyskowicach
  • 43-190 Pyskowice, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
  • tel. (32) 233-25-96
  • http://www.zsgim.republika.pl
  • e-mail: zsgim2pyskow@poczta.onet.pl

 15. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

 17. Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
  • 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 11b
  • tel. (32) 224-24-15
  • http://zseiulaziska.pl
  • e-mail: zsplaziska@poczta.onet.pl
 18. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich

Dokumenty do pobrania dla szkół współpracujących z CKPiDZ: Dokumenty do pobrania dla osób uczestniczących w turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:
Turnusy z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych odbywają się w budynku Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3.

Kontakt:
e-mail: odidz@ckprsl.pl