CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Warsztat Nr 1 w Rudzie Śląskiej 9, ul. Hallera 6:

Warsztat Mechaniczny


I. Aktualności - informacje dla uczniów

II. Nauczyciele

III. Pracownie

IV. Galeria

V. Archiwum


I. Aktualności - informacje dla uczniów

 1. Koncepcja pracy Warsztatu nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 2. Harmonogram zajęć nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 ul. Hallera 6, ul. Planty Kowalskiego 3
 3. Plan dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 ul. Hallera 6, ul. Planty Kowalskiego 3
 4. Opiekunowie klas w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 5. Opiekunowie pomieszczeń nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 ul. Hallera 6, ul. Planty Kowalskiego 3

II. Nauczyciele

Nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztacie nr 1:
 • mgr Rafał PAWLIK - Kierownik warsztatu
 • mgr Piotr KOZŁOWSKI -ślusarnia, programowanie obrabiarek CNC - frezarki, maszyny różne, frezarki CNC i konwencjonalne
 • mgr Adam RADGOWSKI - ślusarnia, programowanie obrabiarek CNC - tokarka, tokarki CNC i konwencjonalne
 • mgr Marek MASŁOWSKI - pracownie elektryczno - elektroniczne
 • mgr Sebastian DWOROK - pracownia informatyczna, grafika komputerowa
 • mgr Marcin POSZ -pracownia informatyczna, grafika komputerowa
 • mgr inż. Elżbieta WOJTOWICZ - grafika komputerowa
 • Eugeniusz GODOJ - warsztat remontowy
 • Krzysztof TETKOWSKI - ślusarnia, tokarki konwencjonalne
 • inż. Jerzy GROBELKA - ślusarnia, tokarki konwencjonalne
 • mgr Leszek TRZEWICZEK - pracownia mechaniki pojazdowej, Regionalne Centrum Szkolenia "TOYOTA"
 • Wilhelm JEZUSEK - ślusarnia
 • Piotr MARCZOK - ślusarnia, tokarki konwencjonalne
 • mgr inż. Mariusz WOJCIECHOWSKI - pracownia elektryczno - elektroniczna

III. Pracownie

W skład warsztatu wchodzą następujące pracownie i pomieszczenia:
 1. Dyrekcja CKPiDZ:
  • sekretariat
  • biura dyrekcji
  • biuro projektów EFS
  • księgowość
 2. Warsztat Mechaniczny:
  • pokój nauczycielski
  • pracownia komputerowego programowania obrabiarek CNC
  • ślusarnia
  • warsztat remontowy
  • hala maszyn różnych
  • warsztat elektryczny
  • pracownia komputerowa
  • ponadto warsztat wyposażony jest w: jadalnię, salkę instruktażową, narzędziownię oraz zaplecze socjalne
 3. Regionalne Centrum Szkolenia "TOYOTA":
  • aneks kuchenny
  • jadalnia
  • szatnia
  • klimatyzowana sala wykładowa wyposażona w sprzęt audiowizualny z dostępem do internetu,
  • klimatyzowane stanowiska warsztatowe

IV. Galeria
V. Archiwum

 1. Konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia powstania miasta Ruda Śląska w obecnych granicach

 2. Uczennice klasy I i II Rogowska Kora i Monika Waniek odbywające praktykę z Panem Tadeuszem Honza w CKPiDZ w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych brały udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia powstania miasta Ruda Śląska w obecnych granicach. Był on przeznaczony dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Uczestnicy na podstawie archiwalnych pocztówek mieli odszukać a następnie sfotografować istniejące obiekty lub miejsca oraz stosując dowolną technikę graficzną, stworzyć własny obraz danego miejsca lub obiektu w przyszłości. Uczennica Monika Waniek zajęła I miejsce i otrzymała specjalne wyróżnienie.

 3. Projekt "Zdaj maturę idź na studia"

 4. Marcin Posz i Sebastian Dworok w ramach projektu "Zdaj maturę idź na studia" uczestniczyli wraz z uczniami w serii wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zorganizowanych przez Politechnikę Krakowską i Gliwicką, a dotyczących nadprzewodnictwa materiałów w niskich temperaturach oraz sterowania i programowania robotów mobilnych. Klasa IV technikum informatycznego uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na wydziale elektrycznym Politechniki Śląskiej dotyczących Wykorzystania robotów przemysłowych w nowoczesnych liniach technologicznych oraz na wydziale matematyki i informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w zajęciach laboratoryjnych z zakresu Teorii gier.