CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Regionalne Centrum Szkoleniowe TOYOTA

Przy CKPiDZ w Rudzie Śląskiej działa jedyne w województwie Śląskim Regionalne Centrum Szkoleniowe TOYOTA, które powstało w roku XXX na podstawie umowy o współpracy w ramach programu T-TEP (Toyota -Technical Education Program).

W nowoczesnych pracowniach Centrum Szkoleniowego Toyota realizowane są zajęcia praktyczne dla uczniów technikum ze specjalizacją obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, jak i dla pracowników serwisów Toyoty - dealerów, sprzedawców, serwisantów oraz przeprowadzane sš egzaminy dla serwisantów w ramach kolejnych stopni specjalizacji.

Centrum Szkoleniowe TOYOTA umożliwia poznanie zagadnień z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

W skład Regionalnego Centrum Szkoleniowego Toyota wchodzą następujące pracownie i pomieszczenia:
  • multimedialna pracownia mechaniki pojazdowej
  • warsztat diagnostyki i symulacji obsługi pojazdów samochodowych
  • zaplecze socjalne