CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęło współpracę z Toyota Motor Poland rok temu. Podpisano wtedy umowę o współpracy w ramach programu T-TEP (Toyota -Technical Education Program).

Pierwszy etap programu polegał na objęciu patronatem uczniów klas technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i wyposażeniu pracowni mechaniki samochodowej w pomoce dydaktyczne. Drugi etap, finalizowany dzisiaj to otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Toyoty - Ruda Śląska w naszej placówce.

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada długoletnie doświadczenie w kształceniu uczniów w zawodach związanych z motoryzacją. Zlokalizowanie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Toyoty jest nieprzypadkowe, zostało poprzedzone szczegółowymi analizami i zostało dokonane po przeprowadzeniu skrupulatnych lustracji placówek oświatowych specjalizujących się w branży samochodowej w całym województwie.

W nowopowstałych pracowniach uczyć się będą zarówno uczniowie technikum ze specjalizacją obsługa i naprawa pojazdów samochodowych jak i pracownicy serwisów Toyoty. Poznawać będą zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Pracownicy serwisów będą zaznajamiani z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wprowadzanymi przez firmę do swoich pojazdów. Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem najnowszych zdobyczy nauki, przy wykorzystaniu pełnej gamy środków audiowizualnych oraz przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu do obsługi i kontroli diagnostycznej pojazdów samochodowych.

Toyota Motor Poland w całości pokryła koszty związane z adaptacją części budynku CKP przeznaczoną na Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyoty oraz zakupiła wyposażenie pracowni. Otrzymaliśmy także samochód osobowy Toyota Avensis na którym przeprowadzane będą ćwiczenia dydaktyczne. Remont pozostałej części CKP został wykonany ze środków które otrzymaliśmy z budżet miasta Ruda Śląska.

Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego jest podyktowany chęcią edukacji na bardzo wysokim poziomie technicznym, wynika z pragnienia, aby młodzi ludzie opuszczający naszą placówkę byli fachowcami z prawdziwego zdarzenia. Wierzymy głęboko, że stworzone przez Toyotę Motor Poland warunki techniczno - ekonomiczne, oraz dalsze wspomaganie naszych poczynań pozwolą na osiągnięcie zamierzonych celów.