CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia

Część projekcyjno-seminaryjna wyposażona jest sprzęt wysokiej klasy taki jak:
 • Projektor
 • Ekran sterowany elektronicznie
 • Telewizory plazmowe
 • Kamera cyfrowa
 • Magnetowid zintegrowany z odtwarzaczem DVD
 • Nagłośnienie zrealizowane w oparciu o głośniki sufitowe oraz wzmacniacz
 • Mikrofony bezprzewodowe
 • Mikrofon przewodowy

Część mechaniczna wyposażona jest w specjalizowany sprzęt do serwisowania i testowania samochodów
 • podnośnik nożycowy do 3,5t
 • komputerowe urządzenie do pomiaru geometrii układu jezdnego HUNTER
 • zlewka do oleju
 • stanowisko do mycia części
 • urządzenie do indywidualnego odpowietrzania układów hamulcowych
 • tester do samochodów Toyota - Leksus
 • bębnowe wyciągi spalin
 • narzędzia do montażu i demontażu pojazdów samochodowych
 • narzędzia pneumatyczne
 • narzędzia pomiarowe
 • wózek narzędziowy