CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Warsztat Gastronomiczny Centrum Kształcenia Praktycznego mieści się w dwóch lokalizacjach – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, ul. Oświęcimska 90 oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej-Czarny Las, ul Gliniana 2.

Warsztat gastronomiczny prowadzi działalność szkoleniową i usługową w zakresie produkcji gastronomicznej wykonywanej przez uczniów klas o profilu gastronomicznym pod ścisłym nadzorem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.
Produkujemy wyroby cukiernicze, garmażeryjne, obiadowe.

Do pobrania cennik usług warsztatów gastronomicznych.

Zamówienia na w/w wyroby należy składać z trzydniowym wyprzedzeniem.

Wszelkich informacji udziela księgowość warsztatowa w godzinach od 7.00 do 14.00, gdzie można zgłaszać się osobiście lub pod numerami telefonów:

032 2437570 - warsztat w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

032 3407424 - warsztat w Rudzie Śląskiej - Czarny Las

Z Warsztatem można kontaktować się również droga elektroniczna pod adresem gastronomia@ckprsl.pl