CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA NA

KURSY

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
 • Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem.
 • Programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
 • Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
 • Kierowca wózków unoszących.
 • Pomoc kuchenna.
 • Kucharz.
 • Kelner - barman.
 • Specjalista do spraw sprzedaży.
 • Sprzedawca w dziale mięsnym (i inne działy).
 • Fakturzysta komputerowy.
 • Dekorator - bukieciarz.
 • Rękodzieło artystyczne (wybrane techniki).
 • Obsługa i konserwacja maszyn szwalniczych: stębnówka, owerlok, maszyna domowa wieloczynnościowa, hafciarka.
 • Dekoracja wnętrz np.: szycie firan, zdobienie poszewek, pokrowców, obrusów, serwetek.
 • Drobne poprawki krawieckie.
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Masaż z elementami odnowy biologicznej.
 • Manicure z zakładaniem tipsów.
 • Pedicure z użyciem frezarki.
 • Technolog prac budowlano - wykończeniowych.
 • Malarz - tapeciarz.
 • Montaż paneli podłogowych wraz z wykończeniem.
 • Montaż płyt kartonowo - gipsowych.
 • Murarz.
 • Pracownik gospodarczy (pielęgnacja terenów zielonych, odśnieżanie)
 • Przestrzeganie zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością HACCP.
 • Szkolenia podstawowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenie w zakresie zakładowego i społecznego inspektora pracy.
 • Prawo pracy i ocena ryzyka zawodowego.
 • Obsługa kas fiskalnych.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Podstawy technologii wytwarzania.

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują zaświadczenia ukończenia odpowiednich form kształcenia stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).

Wszystkie kursy odbywają się w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom) przy ul. Hallera 6 lub w pozostałych czterech filiach na terenie Rudy Śląskiej. Posiadamy bardzo bogate wyposażenie technodydaktyczne umożliwiające pełną realizację wymienionych kursów.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Centrum tel. 248-73-80 w godz. 9:00 do 15:00.

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie. Dzięki naszej kadrze dydaktycznej (wszyscy nauczyciele posiadają wyższe, kierunkowe wykształcenie, wieloletni staż pracy pedagogicznej, od wielu lat są egzaminatorami OKE), mamy bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.