CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA NA

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, zarówno pracujące jak i niepracujące, chcące uzyskać lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe do skorzystania z nauki, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu miesięcy w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, w naszym ośrodku egzaminacyjnym.

 

Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie.

Dzięki naszej kadrze dydaktycznej, mamy bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych.

W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom) przy ul. Hallera 6 lub w pozostałych czterech filiach na terenie Rudy Śląskiej.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Centrum tel. 248-73-80 w godz. 7:00 do 15:00.