CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA NA

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, zarówno pracujące jak i niepracujące, chcące uzyskać lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe do skorzystania z nauki, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu miesięcy w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, w naszym ośrodku egzaminacyjnym.

    Rozpoczęcie zajęć: 23 luty 2017 roku

  1. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – zawód ELEKTRYK lub TECHNIK ELEKTRYK
  2. Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

    Rozpoczęcie zajęć: 21 luty 2017 roku

  3. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  4. Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. W ostatnich latach branża usług gastronomicznych bardzo się rozwinęła. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem. Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle dostępne są oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę. Popularności zawodu sprzyja również fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami medialnymi.

 

Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie.

Dzięki naszej kadrze dydaktycznej, mamy bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych.

W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom) przy ul. Hallera 6 lub w pozostałych czterech filiach na terenie Rudy Śląskiej.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Centrum tel. 248-73-80 w godz. 7:00 do 15:00.