DYREKTOR

JAN LOMANIA

Jan Lomania objął funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej 2 stycznia 2001 roku. Następnie w wyniku połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego od 1 września 2008 roku pełnił funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Obecnie po wejściu w życie zmian w ustawie Prawo Oświatowe od 1 września 2019 roku piastuje stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

WICEDYREKTORZY

BARBARA ORŁOWSKA

barbara.orlowska@ckprsl.pl

(32) 248 73 80

JOACHIM GRIM

joachim.grim@ckprsl.pl

(32) 340 49 18

KIEROWNICY

RAFAŁ PAWLIK

rafal.pawlik@ckprsl.pl

(32) 248 73 80

KRZYSZTOF RATKA

gastronomia@ckprsl.pl

(32) 340 74 24

KATARZYNA KLIMEK

katarzyna.klimek@ckprsl.pl

(32) 248 73 80

PIOTR WOLNY

warsztattunkla@ckprsl.pl

(32) 243-91-30