OFERTA EDUKACYJNA

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do uczestnictwa w KURSACH. Całość kształcenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego odbywa się w nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowniach i warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy wszystkich kursów otrzymają zaświadczenie ukończenia odpowiednich form kształcenia stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Realizujemy niżej wymienione kursy:

  • Element Listy #1
  • Element Listy #2
  • Element Listy #3
  • Element Listy #1
  • Element Listy #2
  • Element Listy #3