Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu
w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej


Pracownia elektryczna W trakcie opracowania

Pracownia fryzjersko-kosmetyczna W trakcie opracowania

Pracownia gastronomiczna W trakcie opracowania

Pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej W trakcie opracowania

Pracownia obrabiarek CNC W trakcie opracowania