Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej


Rekrutacja i uczestnictwo w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [pobierz]

Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny do projektu [pobierz PDF]

Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie [pobierz PDF]

Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu [pobierz PDF]Zasady naboru pracodawców do realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów w ramach projektu

Zasady naboru pracodawców [pobierz]

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy stażu zawodowego / praktyki zawodowej [pobierz PDF]

Załącznik 2 - Oświadczenia w imieniu firmy / przedsiębiorstwa składającego ofertę [pobierz PDF]

Załącznik 3 - Informacja o przetwarzaniu danych [pobierz PDF]Organizacja staży i praktyk zawodowych w ramach projektu

Regulamin organizacji staży i praktyk zawodowych [pobierz]

Załącznik 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych [pobierz PDF]