Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej


Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B” – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data ogłoszenia: 16 październik 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [pobierz PDF] Korekta 16.10.2018 12:45 [pobierz PDF]Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B” – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data ogłoszenia: 9 październik 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert [pobierz PDF]Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B” – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data ogłoszenia: 28 wrzesień 2018 r.

Termin składania ofert: 9 październik 2018 r. godzina 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - strona 1 [pobierz PDF]

Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 1: Formularz oferty [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 4: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówien [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 5: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 7: Wzór umowy [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 7.1: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 8: Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska [pobierz PDF]Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B” – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data ogłoszenia: 27 wrzesień 2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [pobierz]Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B” – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data ogłoszenia: 14 wrzesień 2018 r.

Termin składania ofert: 26 wrzesień 2018 r. godzina 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - strona 1 [pobierz PDF]

Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 1: Formularz oferty [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 4: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówien [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 5: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 7: Wzór umowy [pobierz DOC] [pobierz PDF]

Załącznik nr 7.1: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych [pobierz DOCX] [pobierz PDF]

Załącznik nr 8: Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska [pobierz PDF]Przedmiot zamówienia: Realizacja szkolenia: dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska – w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT)

Data ogłoszenia: 19 grudzień 2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania [pobierz]Przedmiot zamówienia: Realizacja szkolenia: dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska – w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT)

Data ogłoszenia: 12 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert [pobierz] 14.12.2017 r. Aktualizacja

Załącznik 1 - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]

Załącznik 3 - Wzór umowy [pobierz]Przedmiot zamówienia: Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego – Zadanie 1 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska.

Data ogłoszenia: 24 listopad 2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania [pobierz]Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT).

Data ogłoszenia: 24 listopad 2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania [pobierz] 27.11.2017 r. AktualizacjaPrzedmiot zamówienia: Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego – Zadanie 1 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska.

Data ogłoszenia: 21 listopad 2017 r.

Termin składania ofert: 22 listopad 2017 r.

Odpowiedzi na zapytania oferentów [pobierz]Przedmiot zamówienia: Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego – Zadanie 1 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska.

Data ogłoszenia: 16 listopad 2017 r.

Termin składania ofert: 22 listopad 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert [pobierz]

Załącznik 1 - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]

Załącznik 3/1 - Wzór umowy [pobierz]

Załącznik 3/2 - Wzór umowy [pobierz]

Załącznik 3/3 - Wzór umowy [pobierz]Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT).

Data ogłoszenia: 16 listopad 2017 r.

Termin składania ofert: 22 listopad 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert [pobierz]

Załącznik 1 - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz] 17.11.2017 r. Aktualizacja

Załącznik 3 - Wzór umowy [pobierz]